Våra experter

Osttillverkning är en levande fascinerande process, där grundprincipen i stort sätt är densamma idag som för hundratals år sedan. För att tillverka flera ton ost om dagen krävs duktiga medarbetare och ett gott samarbete. Vi är många som hjälps åt för att bidra till ostarnas höga kvalitet och goda smak. Vi vill gärna presentera två personer med speciella roller i vårt kvalitetsarbete.

Tomas Palmkvist

Tomas Palmqvist

Vår produktionschef Tomas Palmkvist började jobba på mejeriet som sommargrabb 1978. Tomas har arbetat inom produktionen i alla dess steg. Förutom sin långa erfarenhet inom mejeriet har Tomas studerat olika mejeri-
utbildningar. Som produktionschef ansvarar Tomas för planering och styrning av produktionen. Rätt hantering och rätt lagringstid är ytterst viktigt för att varje ostsort ska få sin typiska karaktär och smakstyrka. Eftersom ostar inte utvecklas efter klockan är det Tomas som slutligen bedömer när ostarna är klara att levereras.

 

Erik Axelsson

Erik Svensson

Många variabler påverkar ostens kvalitet och det är viktigt att tillverkningen kvalitetssäkras så långt det är möjligt. Erik Axelsson är en nyckelperson för att säkerställa den höga kvaliteten på ostarna. Han ansvarar för vårt laboratorium och tar dagligen olika prover på ostarna och analyserar resultaten. Erik började på Boxholm Mejeri år 2000 och arbetade inom produktionen innan han blev ansvarig för våra viktiga analyser. Erik jobbade tidigare på Arla och har god erfarenhet och utbildning inom Livsmedelsteknik.