Boxholms Gräddost – originalet och Sveriges första gräddost

Vårt mejeri är litet och anrikt men ändå modernt. I början av 1890-talet anlades mejerier vid Boxholms Bruk, Mellansjö och Somvik, dit närboende arrendatorer kunde leverera mjölken från sina gårdar. Flera av dessa gårdar hade långa vägar till mejerierna och en del av bolagets bogserbåtar hämtade mjölken varje morgon från en stor del av arrendegårdarna runt omkring sjön Sommen. Genom bra leveranser hoppades man kunna intressera arrendatorerna för att bättre utfordra sina kreatur och på ett intensivare sätt utnyttja betet i skogsmarken, samt att den öppna jorden därigenom skulle komma i starkare växtkraft.

Mejerierna specialiserade sig på tillverkning av "helfet storpipig skogsbetesost" och erövrade vid utställningar gång på gång, tillsammans ett tjugotal, första pris för denna ost. Allmäna svenska ostutställningen anordnades 4 gånger, 1894, 1895, 1899 och 1904. Vi vet att vi vann priser både 1899 och 1904, då vi har kvar pokaler från dessa tävlingar.
Osttillverkning

Gräddosten

Prisbelönta ostar

1939 byggde Boxholm Mejeri sitt nuvarande mejeri och fortsatte att utveckla företagets kunskaper om osttillverkning. Den 24 september 1952 tillverkade Boxholm Mejeri Sveriges första gräddost som än idag säljs under namnet Boxholms Gräddost. Under senare år har Boxholms Kryddost vunnit en guldmedalj vid Landsmejeriutställningen i Herning, Danmark 2002 och Boxholms Gräslöksost vann bronsmedalj på samma utställning år 2003.

2011 tävlade vi igen efter ett 8 år långt uppehåll. Både vår Gräddost och den relativt nya Chiliosten vann bronsmedaljer. Chiliosten var dessutom nära att vinna en ännu ädlare medalj. Vi fick dessutom mycket höga poäng för både Borgmästarost och Havssalt & Örter.


Årets uppstickare 2009

Boxholm Mejeri utsågs till ”Årets Uppstickare 2009” inom livsmedelsindustrin i Sverige. Bakom priset står Jordbruksdepartementet, Lantbrukarnas Riksförbund och Livsmedelsföretagen. Vi är mycket glada och tacksamma för denna utmärkelse och fortsätter vårt arbete att utveckla vårt företag i positiv riktning. Vårt mål är att skapa matglädje och inspiration. Vi har skapat flera uppskattade smaksatta ostar genom åren. Boxholms Chiliost är den senaste nyheten som lanserades 2010.

Årets uppstickare